Tak się bawiliśmy w pierwszy dzień ferii.

Muzeum Archeologiczne