KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY „SŁOWNICZEK OBRAZKOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO – CHRISTMAS VOCABULARY’’.

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas 2-3 naszej szkoły.

Cele konkursu:

  • zapoznanie uczniów z pracą ze słownikiem;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych;
  • wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim;
  • poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim.

Kryteria konkursu:

  • zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu;
  • pomysłowość pracy;
  • technika wykonania pracy;
  • estetyka pracy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słownika obrazkowego w języku angielskim o tematyce świątecznej. W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna itp.). To, jak słówka zostaną przedstawione, zależy od uczestnika. Przykładowo, może być to diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli itp. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej.

Słowniki wykonane przez:

  • uczniów klas drugich: powinny zawierać 18 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu;
  • uczniów klas trzecich: powinny zawierać 25 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu.

Termin oddawania prac konkursowych mija 18 grudnia 2018 roku. Prace oddajemy nauczycielom angielskiego klas 2-3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej  20 grudnia  2018 roku.

Koordynatorzy

Sylwia Chadaj

Karolina Gryzik

Julia Kędzierska