Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dn. 11 lutego odbędą się zebrania z wychowawcami:
klasy 1 – godzina 18:30
klasy 2,3 – godzina 18:00.
Wychowawcy klas przekażą Państwu oceny śródroczne.
Prosimy o obecność.
Przypominamy rodzicom uczniów klas trzecich o dostarczeniu bilansów do pani pielęgniarki (osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy).