Tydzień Kultury Języka Polskiego w Szkole Podstawowej nr 356 im
Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie

 Projekt zakłada popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego i tradycji podczas apelu, wystaw, konkursów, zajęć i scenek rodzajowych. Jego celem jest promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się.

Projekt jest realizowany w ciągu kilku dni. Podczas jego realizacji odbędzie się przedstawienie w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego tj.  21 lutego 2019.

Projekt związany jest z edukacją czytelniczą i patriotyczną. W projekcie bierze udział cała społeczność uczniowska i zaangażowani nauczyciele. 

Cel ogólny projektu w kontekście podstawy programowej, programu wychowawczego i profilaktyki:

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty. Język, choć wewnętrznie bardzo zróżnicowany, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków – jest symbolicznym przewodnikiem po polskiej kulturze. Język jest czymś w rodzaju okularów, przez które patrzymy na świat – wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, porządkuje ją, nazywa  i ocenia jej elementy. Jest częścią każdego z nas – mówimy nim niemal od urodzenia, w nim myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.

Wydarzenia :

Corrida, czyli walka z bykami – dyktando.

Literackie Walentynki- kartki walentynkowe z cytatami z wierszy, powieści o przyjaźni, sympatii, miłości.

Cała szkoła czyta…. Zajęcia świetlicowe.

Godziny wychowawcze poświęcone tematyce kultury języka polskiego w życiu codziennym.

Mój język świadczy o mnie- wypowiadamy wojnę wulgaryzmom- plakaty i hasła.

Literobajka- konkurs na krótkie opowiadanie, bajkę, w których będzie jak najwięcej wyrazów z polskimi znakami  ś,ż,ć ą,ę,dż, dź.

Konkurs pięknego czytania.

Konkurs na hasło reklamujące czytanie.

Książka ,która ma dla mnie znaczenie- cytaty z ulubionych książek uczniów.

Wystawa poświęcona Narodowemu Czytaniu.

Prezentacja prac polonijnych szkół polskich, z którymi nasza szkoła współpracuje. Prace będą dotyczyły tego, w jaki sposób szkoły te obchodzą Dzień Języka Ojczystego.

Warsztaty z uczniami nt. kultywowanie języka polskiego na Litwie.

Spotkania z pisarzami.

Gazetki ścienne – Zasady ortografii, Przecinek ma znaczenie, Ciekawostki językowe,

Historia języka ojczystego

Wierszyki łamiące języki- wspólne czytanie „łamańców” językowych

Przedstawienie 21 lutego.

Tydzień Kultury Języka Polskiego(1)

prezentacja narodowe czytanie1. — kopia