21.02.2019r. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego szkołę odwiedziła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polski Pani Agata Kornhauser – Duda.

Dodatkowo swoją obecnością zaszczycili nas:
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Wojciech Kolarski
Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska
Burmistrz Dzielnicy Białołęka Pan Grzegorz Kuca.

Uroczystość była zwieńczeniem obchodzonego w naszej szkole  Tygodnia Kultury Języka Polskiego. Odbyło się wiele konkursów, zajęć edukacyjnych i innych działań podkreślających znaczenie kultury języka ojczystego.

Pani Prezydentowa podkreśliła, że  „język jest nieodzownym elementem życia, najlepszym przewodnikiem w kontaktach międzyludzkich, a przede wszystkim podstawowym narzędziem wyrażania myśli”.

Uczniowie wysłuchali fragmentu „Latarnika” odczytanego przez Pierwszą Damę. Niezwykłym prezentem, który otrzymała nasza szkoła był egzemplarz tej lektury z 1966 roku.

Wydarzenie było dla nas wszystkich okazją do refleksji nad kulturą języka ojczystego używanego w codziennym życiu.

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,515,malzonka-prezydenta-uczcila-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego.html

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,515,malzonka-prezydenta-uczcila-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego.html