Dnia 15 lutego 2019 roku uczniowie klasy 2e wzięli udział w projekcie międzynarodowym etwinning pt. „EVALUATION AND RECYCLING OF WASTE MATERIALS”. Dzieci zostały zapoznane z zasadą 3R  czyli z ang. Reduce, Reuse, Recycle  promującą  zdrowy dla środowiska styl życia, mniejszą  konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczona zasada 3U to: unikaj kupowania zbędnych rzeczy, użyj powtórnie, utylizuj. Celem projekty było uświadomienie uczniom jak ważne dla ludzi jest dbanie o czystość środowiska oraz jaki kroki należy podjąć aby zapobiec zanieczyszczeniom Ziemi.  Uczestniczy  mieli też szansę współpracować z rówieśnikami z innego kraju oraz poznać słownictwo w języku angielskim związane z zasada 3R. Uczniowie oglądali film instruktażowy omawiający wszystkie trzy powyższe definicje,  grali w gry interaktywne wraz z innymi uczestnikami projektu, brali udział  w warsztatach plastycznych. Całość działań została umieszczona na platformie etwinning live oraz na tablicy dekoracyjnej umieszczonej w korytarzu szkolnym. Koordynator Sylwia Chadaj