„Przypominamy, że w dniu 16 maja br. o godz. 16:00 upływa ostateczny termin potwierdzania woli udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019, w każdej szkole, do której kandydat został ZAKWALIFIKOWANY poprzez złożenie:

– karty kwalifikacyjnej

– potwierdzenia opłaty za wyżywienie lub przedstawienie zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie. W przypadku niedopełnienia formalności w powyższym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych.”