Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną
w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Link dedykowany wyłącznie dla naszej placówki to:
https://kartaucznia.ztm.waw.pl/22d7679a
Rodzic/opiekun prawny dziecka może złożyć bezpośrednio wniosek  o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.
W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.
Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.


Karta Ucznia InstrukcjaPobierz