Wyniki testu prób sprawnościowych dostępne są w systemie rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do klasy I sportowej będzie dostępne dnia 23 kwietnia (godzina 13.00) zgodnie z harmonogramem rekrutacji.