Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół w formie określonej nowymi rozporządzeniami informuję, że celem zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki w trybie stacjonarnym wprowadza się Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią COVID-19. Treść dokumentu znajdziecie Państwo w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce PLIKI SZKOŁY.

Rodzice, którzy zadeklarują zamiar korzystania swoich dzieci z konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, zajęć rewalidacji prowadzonych na terenie szkoły, proszeni są o zapoznanie się z Procedurą i dostarczenie wypełnionych załączników
(oświadczenie + zgoda na pomiar temperatury).

Pliki w załączniku:

Załącznik 1 – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA


Załącznik 2 – ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

Z poważaniem
Angelika Zacheja