Inspektor Danych Osobowych:
Karolina Andrzejak – inspektor@dbfo.waw.pl
telefon – 22 510 36 20 wew. 233