Koordynatorzy Wolontariatu Szkolnego to:
Anna Kobylarczyk, Iwona Kargulewicz, Aleksandra Włodarczyk.
Informacje o bieżących spotkaniach i akcjach można znaleźć na tablicy
informacyjnej Wolontariatu na parterze przy szatniach oraz na stronie naszej
szkoły.
Więcej informacji znajdziesz poniżej w POMAGAMY BO LUBIMY!