Napisaliśmy wiersz nt. celiakii i diety bezglutenowej. Wzięliśmy udział w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Zakończyło się to wzbogaceniem naszego księgozbioru o specjalistyczne publikacje dla dorosłych oraz zbeletryzowane dla dzieci na temat celiakii i diety bezglutenowej. Zapraszamy również rodziców uczniów do wypożyczenia materiałów.

Przypominamy również o dostępnych w bibliotece nowych materiałach terapeutycznych, które pozyskaliśmy dzięki współpracy z Fundacją ING Dzieciom. Pozyskaliśmy dary książkowe skierowane do dzieci i poruszające temat chorób onkologicznych oraz autyzmu.