DYREKTOR SZKOŁY

Angelika Zacheja

WICEDYREKTORZY KLAS 0 -III

Anna Namielska

Joanna Skibicka

WICEDYREKTOR KLAS IV-VIII

Emilia Staśkiewicz klasy- 4 i 5

Marta Komińczuk- klasy 8

Katarzyna Golec – klasy 6 i 7

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Mirosława Krzyżewska