DYREKTOR SZKOŁY

Anna Krakowska

 

WICEDYREKTOR ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS 1

Emilia Staśkiewicz

 

WICEDYREKTOR KLAS 2 i 3

Angelika Zacheja

 

WICEDYREKTOR KLAS 4  i klasy 5 J-M

Dariusz Grzybek

 

WICEDYREKTOR KLAS 5A – I oraz  6, 7 i 8

Sylwia Milczanowska