Dnia 28 września 2020r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001r., obchodzone jest faktycznie 26 września.

Z tej okazji podczas przerw mieliśmy możliwość słuchania piosenek w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. W dniach od 28 września do 2 października wszyscy chętni głosowali na wybrany przebój tegorocznego święta wykorzystując w tym celu narzędzia technologii komputerowej.

Na lekcjach języków obcych uczniowie aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach językowych. Chętni wzięli udział w quizie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W tym dniu uczniowie byli zwolnieni z pisania kartkówek, sprawdzianów i testów oraz odpytywania na ocenę, niektórzy nosili ubrania w kolorach odpowiadającym barwom flag narodowych wybranych krajów europejskich.

Klasa 8A przeprowadziła pilotażową „odwróconą lekcję” angielsko-niemiecką w zakresie porównania języków należących do jednej rodziny. Uczniowie prezentowali m.in. dialogi sytuacyjne porozumiewając się jednocześnie w obu językach.

Organizatorki obchodów p. Iwona Tymińska, nauczycielka języka niemieckiego oraz p. Irena Szeliga, nauczycielka języka angielskiego, dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację obchodów tegorocznego Dnia Języków, a w szczególności klasie 8 A.