Szanowni Państwo,
Rodzice Dzieci z oddziałów przedszkolnych SP356, zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na ternie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  zajęcia pozostają zawieszone na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

W związku z powyższym nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na
odległość. Wstępnie przyjęcie dzieci z oddziałów przedszkolnych na dyżur opiekuńczy planowane jest od dnia 18 maja.
Kryteria przyjęć zostały zamieszczone w ankiecie, którą otrzymaliście Państwo w dn. 04.05.

Z poważaniem
Angelika Zacheja