Warszawska Dzielnica Białołęka uruchamia od 1 września 2020 nową Szkołę Podstawową Nr 361 przy ulicy Ruskowy Bród 19. Zapraszamy rodziców i uczniów do składania podań do nowopowstającej placówki.

Będzie to szkoła spełniająca wszelkie wymogi nowoczesnej placówki edukacyjnej. Znajduje się w spokojnej okolicy, z sąsiedztwie terenów zielonych. W rejonie szkoły rozwija się infrastruktura sprzyjająca tworzeniu korzystnego dla rodzin środowiska zamieszkiwania i nauki. Szkoła została zaprojektowana tak, aby spełniać oczekiwania współczesnego ucznia i rodzica. Uczniowie będą uczyli się w przestronnych, nowoczesnych salach lekcyjnych wyposażonych zgodnie ze standardami nowoczesnej szkoły. Przy szkole znajdują się boiska sportowe oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Szkoła posiada zaplecze kuchenne oraz stołówki dla klas młodszych i starszych. W szkole będzie funkcjonowała świetlica dla klas młodszych oraz biblioteka. Szkoła zapewni uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, równocześnie dbając o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Obecnie trwa kompletowanie kadry pedagogicznej. Dyrekcja szkoły jest ukierunkowana na współpracę z nauczycielami otwartymi na wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, zaangażowanymi w tworzenie bezpiecznej szkoły, która nauczy swoich uczniów otwartości, współpracy, odpowiedzialności i samodzielności. Chcielibyśmy stworzyć zespół nauczycieli pełnych pasji, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia działań dydaktycznych i wychowawczych. Wsłuchujących się w potrzeby uczniów i życzliwych, ale jednocześnie wymagających.

Funkcję dyrektora placówki obejmie Tomasz Remiszewski – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW, dwujęzyczny nauczyciel języka angielskiego i geografii, obecnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 366 (wcześniej Gimnazjum Nr 123), promotor nowoczesnych technologii w nauczaniu i zarządzaniu szkołą. Tworzył jedne z pierwszych klas dwujęzycznych w Warszawie, od kilku lat przewodniczy Warszawskiemu Porozumieniu Dwujęzycznych Szkół Podstawowych (wcześniej Gimnazjalnych). Od lat współpracuje z międzynarodowymi organizacjami wspierającymi naukę języków obcych w szkole, a także realizuje projekty unijne. Jest organizatorem lub współorganizatorem licznych warsztatów i konferencji oraz konkursów przedmiotowych, w tym Warszawskiej Akademii Talentów. W ostatnim czasie zaangażowany we wdrażanie platform do nauczania zdalnego w placówkach edukacyjnych.

Dyrektor Szkoły liczy na owocną  współpracę z rodzicami. Powstanie nowej placówki generuje niepowtarzalną okazję do budowania przyjaznej dziecku szkoły, opartej na zaangażowaniu rodziców, kadry pedagogicznej oraz dyrekcji.

Liczymy na wsparcie ze strony rodziców, którzy byliby partnerami w budowaniu szkoły mądrej i bezpiecznej, w której dzieci chcą się uczyć i do której chcą przychodzić.

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły jest gościnnie umieszczona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 368 w zakładce „SP361”. Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące nowopowstającej szkoły można wysyłać na adres: sekretariat@sp361.edu.pl

Potwierdzeniem woli zapisu do szkoły będzie dostarczenie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz złożenie w terminie i miejscu, które zostanie podane wcześniej do wiadomości, odręcznych podpisów opiekunów prawnych dziecka pod wnioskiem o przyjęcie do szkoły.