CLXV Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność  w budynku szkolnym przy ul. Ostródzkiej 175 od 1 września 2020 r. W roku szkolnym 2021/22 planowane są klasy o profilu biologiczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, humanistycznym. Każdy profil będzie realizował rozszerzenie  w zakresie nauki języka angielskiego. Dodatkowe języki nauczania to niemiecki lub hiszpański.

Znakomite położenie komunikacyjne, zgromadzone zasoby dydaktyczne, rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne są atutem przy wyborze ścieżki dalszego kształcenia. Życzliwa i profesjonalna kadra pedagogiczna promuje uczniów z pasją, pomaga  w rozwiązywaniu trudności, wspomaga ścieżki rozwoju każdego ucznia. Zapraszamy Was do wspólnej nauki, rozwijania aktywności, zainteresowań, odkrywania przyjemności w zdobywaniu wiedzy. Stworzymy Wam możliwość dokonywania  w przyszłości świadomych i dojrzałych wyborów dalszej drogi kształcenia. Czas spędzony w murach szkoły okaże się najlepszym wspomnieniem. Tutaj znajdziecie swoje miejsce na drodze własnego rozwoju.

Tel: 22 7416045; e-mail: sekretariat@165liceum.edu.pl

Strona www.liceum165.edu.pl