DYREKTOR SZKOŁY

Anna Krakowska

 

WICEDYREKTOR KLAS 0 i I

Emilia Staśkiewicz

 

WICEDYREKTOR KLAS II-III

Angelika Zacheja

 

WICEDYREKTOR KLAS IV i Klas 5 J-M

Dariusz Grzybek

 

WICEDYREKTOR KLAS V A-I oraz VI, VII i VIII

Sylwia Milczanowska