UWAGA RODZICE!!!

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

odbędą się w terminie

18.04 – 31.05.2016r.

Rekrutacja dotyczy zarówno dzieci nowo przyjmowanych jak i kontynuujących naukę w szkole (kl. „0”-III)

Karty zgłoszenia  jest już dostępna w formie papierowej w salach świetlicowych.

Karta zgłoszenia do pobrania – karta świetlica