ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

KLASA I SPORTOWA

Szanowni Rodzice

Od 2 marca 2021 r. rusza elektroniczny system naboru do klas „1” Szkół Podstawowych.

Przygotowaliśmy dla Waszych pociech miejsca w klasie pierwszej sportowej o profilu piłka nożna/gimnastyka. Profil piłkarski jest przeznaczony dla chłopców, a gimnastyczny dla dziewczynek.

Miejscem zajęć są szkolne obiekty sportowe.
Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego (oprócz trzech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego – siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły.

O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony (elektronicznie lub papierowo) w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 8 marca tj. przed terminem organizacji próby sprawności fizycznej.

Więcej informacji o naborach znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.

Terminy przeprowadzenia próby sprawnościowej wstępnie przewidziane są na 10-11.03.21 r. (środa, czwartek). Dokładny harmonogram będzie zamieszczony w późniejszym terminie.

Harmonogram rekrutacji do klas I sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

KLASA IV SPORTOWA

Szanowni Rodzice

Od 23 marca 2021 r. rusza system naboru do klas 4 sportowych.

Rekrutacja trwa do 30 marca do godz. 16.

W tym czasie należy w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 13) złożyć wniosek 

o przyjęcie do szkoły, zgłosić się na próbę sprawności fizycznej oraz potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły.

Terminy poszczególnych faz rekrutacji znajdują się w harmonogramie rekrutacji na stronie Biura Edukacji.
Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy miejsca w klasie sportowej o profilach:
piłka siatkowa/piłka nożna. Profil piłkarski jest przeznaczony dla chłopców, a siatkówka dla dziewczynek.

Miejscem zajęć są szkolne obiekty sportowe.

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego (oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego – sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły.

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

DOKUMENTY DO POBRANIA