KLASA I SPORTOWA

Harmonogram rekrutacji do klas I sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

KLASA IV SPORTOWA

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022