25 listopada obchodzony jest
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
W związku z tym, Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie ogłasza III edycję konkursu pod hasłem:

Najpiekniejsze i najbardziej oryginalne ubranko dla Misia ”.

Regulamin konkursu:

§1 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest uszycie ubranka dla maskotki. Adresatem konkursu są rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie.

§2 Cele konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie rodziców do udziału w życiu szkoły, zaprezentowanie swoich umiejętności w atrakcyjny sposób, pokazanie, że można pomagać w prosty i przyjemny sposób, aktywny udział w tworzeniu tradycji szkoły.

§3 Zasady uczestnictwa konkursie

Aby przystąpić do uczestnictwa w konkursie trzeba:

  1. Zaprojektować i uszyć ubranko dla misia.
  2. Maskotkę, na którą trzeba uszyć ubranko należy pobrać i pokwitować jej odbiór w sekretariacie.
  3. Maskotki ubrane w uszyty strój należy składać w sekretariacie. Prace powinny mieć przyczepioną zawieszkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy.
  4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
  5. Spośród wszystkich prac konkursowych zostanie wyłoniona jedna, która zajmie I miejsce i będzie symbolem tegorocznych obchodów Dnia Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej nr 356 i pozostanie w placówce.
  6. Wszystkie pozostałe maskotki w uszytych ubrankach wezmą udział w licytacji, z której środki zostaną przekazane na cel charytatywny – leczenie dzieci z chorobą nowotworową z Instytutu Matki i Dziecka

§4 Termin składania prac

Prace należy składać w terminie 12 listopada – 29 listopada 2019 r.

§5 Kryteria oceny prac konkursowych

Prace będą oceniane pod względem oryginalności, pomysłowości, zaangażowania przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów.

§6 Ogłoszenie wyników oraz nagrody

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia 2019r. Dla uczestników konkursu przewidziane są podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy.

§7 Postanowienia końcowe


Decyzja komisji oceniającej prace jest ostateczna. Rodzic przystępujący do konkursu akceptuje zapisy powyższego regulaminu. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na późniejsze wykorzystanie prac w celu promocji szkoły.

Zachęcamy do pobierania Misiów z sekretariatu uczniowskiego.

Licytacja maskotek odbędzie się w grudniu.