SPECJALIŚCI

W sprawach trudnych, nagłych lub wymagających pomocy psychologa/pedagoga szkolnego możliwa jest:

konsultacja e-mail za pomocą dziennika elektronicznego librus.

konsultacja telefoniczna (8.00 – 18.00) – rodzic wysyłając wiadomość podaje swój numer telefonu a specjalista oddzwania do Państwa w wyznaczonym i ustalonym terminie.

pani Urszula Kraska – psycholog klas 1a, 2, 3, 4

pani Iwona Gudaniec – psycholog klas 1 b-k, 6 b-d, 7, 8

pani Dorota Więcek – psycholog klas 5, 6 e-m

pani Katarzyna Garwolińska – pedagog klas 0 a, 2, 3, 4

pani Monika Szymańska – pedagog klas 0 b, 1, 6

pani Anna Łygan – pedagog klas 5, 7, 8

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE

oferują swoją gotowość do pomocy uczniom w napotkanych problemach w trakcie samodzielnej pracy w domu, pomoc w dostosowaniu metod, form pracy z dzieckiem podczas samodzielnego wykonywania zadań  w domu, sposobu wykonywania wyznaczonych przez nauczycieli zadań, analizę materiałów, zadań, ćwiczeń przesłanych przez nauczycieli poprzez:

konsultację e-mail za pomocą dziennika elektronicznego librus

konsultację telefoniczną (8.00 – 18.00)

konsultację wideo, czat:

klasy 4a, 5a – dyżur nauczyciela wspomagającego na platformie Microscoft Teams – piątek godz. 11.00 – 13.00

LOGOPEDZI oraz PEDAGODZY TERAPEUCI

– utrzymują stały kontakt z rodzicami poprzez dziennik Librus lub kontaktują się w innej ustalonej z Państwem formie