Wolontariusze!

Rozpoczynamy akcję zbierania książek i kolorowych czasopism, które zostaną przekazane babciom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Każdy może przynieść książki, kolorowe gazety, które są mu już niepotrzebne i zalegają na półkach, a których lektura umili pobyt podopiecznym tego ośrodka. Mogą to być książki nowe bądź używane, aby były w dobrym stanie.

Pudło na książki z dopiskiem Książka dla babci jest przygotowane przy portierni zarówno w budynku głównym szkoły, jak i w filii przy ul. Chudoby.

Akcja trwa do 8 marca 2021 r.

Zachęcamy do włączenia się w akcję i z góry dziękujemy.

Wolontariat szkolny