„Przypominamy, że w dniu 16 maja br. o godz. 16:00 upływa ostateczny termin potwierdzania woli udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019, w każdej szkole, do której kandydat został ZAKWALIFIKOWANY poprzez złożenie:

– karty kwalifikacyjnej

– potwierdzenia opłaty za wyżywienie lub przedstawienie zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie. W przypadku niedopełnienia formalności w powyższym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych.”

Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych Programu „Lato w Mieście” 2019r.

_wykaz WPE_LwM_2019_

„Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 ruszają w dniu 18 kwietnia o godz. 12:00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście

Rekrutacja uzupełniająca i nabór na wolne miejsca

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Zwrot kosztów Lato-Zima w mieście