Zwrot kosztów Lato w mieście 2018r. – Zwrot kosztów Lato w mieście 2018

 

Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”

W roku szkolnym 2017/2018 Warszawski Program „Lato w Mieście” zaplanowany jest od 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać   z bardzo bogatej propozycji zajęć.

W ramach Programu Wakacyjne Placówki Edukacyjne, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką – wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania        z ciekawymi ludźmi.

Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach wakacyjnych zajęć specjalistycznych realizowana przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury oraz organizacje pozarządowe. Ponadto w dzielnicowych            i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą zajęcia sportowe.              Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Udział w Programie będzie bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie, w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” będzie również realizowany w dziewięciu szkołach specjalnych.

 

„Rodzice dzieci zainteresowanych programem Lato w Mieście logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE LwM 2018

Regulamin WPE Lato w Mieście 2018

Lato w mieście listy uczestników

_wykaz WPE_2018 – plik do pobrania

Zapisy uczestników na Lato w Mieście 2018 – harmonogram