W związku z trwającymi egzaminami ósmoklasistów prosimy uprzejmie o wrzucanie potwierdzeń opłat za opiekę i żywienie (dokonanych na wskazane konto) wrzucać do skrzynki znajdującej się na portierni.

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie:

87 1030 1508 0000 0005 5109 0035

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę:

65 1030 1508 0000 0005 5109 0043

Dziękujemy za wyrozumiałość

Koordynator Lata w Mieście 2020

Zapisz swoje dziecko na „Lato w Mieście” 2020 r. –
https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie