W słoneczny poranek 5 września 2020 r. Reprezentacja naszej Szkoły dołączyła do grona osób czytających „Balladynę” w ramach projektu Narodowe Czytanie pod egidą Prezydenta RP.

Uczestnicy zanurzyli się w treści dzieła Juliusza Słowackiego, wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji – spotkanie odbyło się online.

Przyświecała mu refleksja nad odpowiedzialnością każdego człowieka za słowa i czyny, za dokonywane wybory.

Nasze zaproszenie przyjęli Pan Marcin Brykczyński (Pustelnik) i Pan Marek Michalak (Kirkor), których obecność podkreśliła rolę literatury w wychowaniu dzieci i rolę pielęgnowania dziecięctwa w każdym z nas.

„Bo póki idę, świat cały idzie wraz ze mną.

Póki idę, spojrzeniem rozświetlam ciemność.

Póki idę, myśli coś znaczą i słowa.

Póki idę, świat co dzień budzi się od nowa.

Dopóki idę…”

(„Dopóki idę” M.Brykczyński)

Bardzo dziękujemy Pani Grażynie Falkowskiej za zorganizowała i czuwanie nad przebiegiem tego wydarzenia.