Szkoła Podstawowa nr 356, Warszawa ul. Głębocka 66 funkcjonuje od 1 września 2014 r.  Szkołą kieruje Dyrektor Anna Krakowska. W szkole uczy się ponad 1300 uczniów.

Pracuje ponad 100 nauczycieli i pedagogów.  Szkoła posiada sale z zapleczami sanitarnymi,  oddzielne szatnie przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych oraz ponad 30 sal lekcyjnych wyposażonych w  nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczniowie mogą korzystać z :

 • biblioteki oraz czytelni,
 • dwóch pracowni informatycznych,
 • pełnowymiarowej sali gimnastycznej z  trybunami,
 • małej sali gimnastycznej,  
 • boiska do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej,
 • stołówki  szkolnej,
 • świetlicy szkolnej,
 • placu zabaw (dla młodszych dzieci).

Posiadamy duże grono specjalistów:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • logopedów,
 • pielęgniarki.

Szkoła oferuje dużą ilość ciekawych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań (zajęcia artystyczne, taneczne, koła zainteresowań: informatyczne, dziennikarskie oraz chór itp.).  W szkole także działa wolontariat, Uniwersytet Rodzinny i Teatr Rodziców.