Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków rozpocznie się 2 marca br. o godzinie 13.00.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Na stronie można wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

  • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
  • Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
  • Plan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022