TERMINY od godziny 10.00:

24.06.2019r.   – EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ (sala komputerowa)

25.06.2019r. – EGZAMIN POPRAWKOWY (sala komputerowa)

26.06.2019r. – EGZAMIN PRAKTYCZNY (boisko szkolne)