Nr konta bankowego Rady Rodziców:

Bank Pocztowy

34 1320 1104 3038 2905 2000 0001