W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego zasady dotyczące organizacji nauki i pracy określa „Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie”*.

Treść dokumentu została opublikowana w dzienniku elektronicznym, w zakładce Organizacja > Pliki szkoły.

https://synergia.librus.pl/pliki_szkoly

*Regulamin jest modyfikowany zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.