Rekrutacja do klas pierwszych.

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków rozpocznie się 3 marca
br. o godzinie 13.00

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl

Na stronie można wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

  • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
  • Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  • Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków rozpocznie się 3 marca br. o godzinie 13.00.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji: przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Na stronie można wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Rekrutacja do oddziałów sportowych.

Dokumentacja do klasy sportowej:

Rekrutacja do klas dwujęzycznych

W Szkole Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego ul. Głębocka 66 w Warszawie
od 1 września 2020 r. zostanie  utworzona 1 klasa siódma dwujęzyczna.

Spotkanie informacyjne na temat nowotworzonej klasy siódmej dwujęzycznej odbędzie się 11.03.2020 r. o godz. 18.00 w szkolnej stołówce.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej Biura Edukacji:

https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

Od 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych  wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 3 czerwca do godz. 15.00.

Termin testu kompetencji  językowych do klas dwujęzycznych zostanie podany w późniejszym terminie.

Załączniki: