Zachęcamy rodziców do zapoznania się z prezentacją
zamieszczoną poniżej: