Regulamin-Samorządu-Uczniowskiego z zał.

Zasady działania „Szczęśliwego numerka ” w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie

ZASADY KONKURSU „WZOROWA KLASA”

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

przewodniczący:  Anastazja Wielgus 8D

zastępcy:       Juliusz Bojar 7C

                        Gabriela Szulc 7E

                        Mateusz Piotrowski 8A

skarbnik/sekretarz: Vadim Khmelov 8B/ Maciej Kropielnicki 8A