Szanowni Państwo

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub uczniowie, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o stypendium lub zasiłek szkolny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C
03-042 Warszawa. Kontakt telefoniczny: 22 300 20 40, 22 300 20 41 w. 32

wawa_wspiera_uczniow_A3_02 (edukacja.warszawa.pl)

Wnioski do pobrania dostępne pod linkiem:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)