Nasza świetlica to miłe i przyjazne miejsce każdemu dziecku, tu wychowawcy pozwalają dzieciom odkrywać świat poprzez różnorodne zajęcia. Nauczyciele pracują według miesięcznych planów pracy, dzięki którym rozwijają dziecięce umiejętności pobudzają kreatywność, doskonalą sprawność manualna i fizyczną, pomagają uzupełnić braki edukacyjne jak i rozwijają zainteresowania uczniów.

Podstawowym celem naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i opieki poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy do odpoczynku, zabaw, nauki i rozwijania zainteresowań.

Dzieci w wieku szkolnym są aktywne, otwarte i szczere, dlatego praca z Nimi to wielka przyjemność.

 

Kierownik Świetlicy

 wraz z Zespołem Wychowawców