Szanowni Państwo, przypominamy, że Zgodnie z Regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) rodzic może wystąpić z wnioskiem o zwrot opłat za opiekę oraz posiłki w przypadku nieobecności uczestnika na Akcji „Lato w Mieście” 2021, po spełnieniu następujących warunków:

  •  zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpiło do godz.14:00 dnia poprzedzającego nieobecność oraz
  •  do 7 września 2021r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru (dostępny w załączniku lub do pobrania z Elektronicznego systemu zgłoszeń LwM:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja%2C+dane+kontaktowe+do+Koordynator%C3%B3w+Dzielnicowych

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

Zwrot opłat nastąpi do 30 września 2021r.

KOORDYNATORZY LwM