Terminarz spotkań z rodzicami – klasy IV, V:
▪ 10 września – zebranie
▪ 8 października – dzień otwarty
▪ 19 listopada – dzień otwarty
▪ 17 grudnia – zebranie
▪ 14 stycznia – zebranie
▪ 10 marca – dzień otwarty
▪ 12 maja – zebranie

Terminarz spotkań z rodzicami – klasy VI, VII, VIII:
▪ 11 września – zebranie
▪ 9 października – dzień otwarty
▪ 20 listopada – dzień otwarty
▪ 18 grudnia – zebranie
▪ 15 stycznia – zebranie
▪ 11 marca – dzień otwarty
▪ 13 maja – zebranie

Terminarz spotkań z rodzicami – klasy I, II, III:
▪ 12 września – zebranie
▪ 10 października – dzień otwarty
▪ 21 listopada – dzień otwarty
▪ 19 grudnia – zebranie
▪ 16 stycznia – zebranie
▪ 12 marca – dzień otwarty
▪ 14 maja – zebranie

UWAGA! W zależności od potrzeb Terminarz spotkań może ulec zmianie.
O każdej zmianie zostaniecie Państwo poinformowani przez dziennik elektroniczny z odpowiednim wyprzedzeniem.