W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021r., po spełnieniu następujących warunków:

-Do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność uczestnika, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne, mailowe lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego planowanej nieobecności uczestnika, bądź rezygnacji z udziału w akcji Zima w Mieście 2021 w dniu rozpoczęcia turnusu oraz

-Do 22 stycznia złożenie w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, do której uczęszczało dziecko wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do wytycznych FPE

Kierownicy FPE 2021

Julia Kędzierska, Urszula Stachyra