Zapraszam wszystkich przedstawicieli na pierwsze zebranie Rady Rodziców przy szkole 356 w Warszawie w dniu 22.09.2020 o godzinie 19:30, termin 17.09 ze względów technicznych nie aktualny. Zebranie odbędzie się w stołówce szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przedstawiciele dyrekcji szkoły 356, omówienie najważniejszych spraw, przedstawiciele dyrekcji poszczególnych oddziałów szkolnych.

2. Podsumowanie roku szkolnego 2019-2020

3. Wybór komisji skrutacyjnej, rewizyjnej oraz prezydium rady rodziców

4. Uwagi i sprawy aktualne.

5. Wstępny termin kolejnego spotkania

6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców