Nazwa projektu: „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d669/19

Projekt pt. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 644,88 zł, w tym wkład własny: 65 730,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 115,90 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Warsztaty kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Projekt edukacyjny- przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
 8. Zakoduj kompetencje
 9. Pokazy naukowe
 10. Laboratorium robotyki
 11. Laboratorium Elektroniki
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do wychowawców.