Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!

Jak wszyscy wiemy, nasza szkoła bierze udział w wielu akcjach. Wszyscy staramy się pomagać, wspierać, pocieszać. Smutno nam, kiedy słyszymy, że nie wszędzie na świecie dzieci żyją w godnych warunkach, nie wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły, że dużo dzieci cierpi  z powodu głodu, wojen i biedy…..

Marzymy o tym, aby pomóc wszystkim dzieciom, tak aby każde dziecko mogło mieć piękne i radosne dzieciństwo, żeby każde dziecko mogło uczyć się. Czasem się nawet wzruszamy, ale potem powracamy do naszych codziennych spraw, bo wydaje się nam, że my nic nie możemy na to poradzić.

Tymczasem każdy z nas może się przyczynić do lepszej przyszłości jednego dziecka. Służyć ma temu ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ, której celem jest dożywianie, edukacja, opieka medyczna dziecka z Kenii. 

Nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Księdza Orione Czyńmy Dobro, która zajmuje się pomocą dla dzieci z najuboższych regionów świata. Otrzymaliśmy możliwość adopcji na odległość dziewczynki z wioski Laare w Kenii. Sytuacja dziewczynki  jest bardzo trudna, dlatego kiedy zapoznaliśmy się w jakiej jest sytuacji, postanowiliśmy przyłączyć dziewczynkę do Naszej Społeczności Szkolnej poprzez Jej adopcję na odległość. Otrzymaliśmy opis sytuacji dziewczynki oraz Jej zdjęcia.

Opis sytuacji rodzinnej dziewczynki: Dziewczynka nazywa się Millicent. Ma 13 lat. 

Millicent samotnie od lat wychowuje tylko mama, ojciec dziewczynki zmarł kiedy miała ona półtora roczku. Mama bardzo troszczy się o swoją córkę, niestety nie zarabia wiele, nie ma stałej pracy, najmuje się u bogatszych gospodarzy i stara się aby wystarczyło jej pieniędzy na opłaty mieszkania i wyżywienie. Często zabierała dziecko ze sobą do pracy. Gdy Millicent osiągnęła wiek szkolny, jej dziadek zgłosił się po pomoc do Misji. To właśnie on opowiedział o marzeniach swojej wnuczki, że chciałaby jak inne dzieci chodzić do szkoły, a nie do pracy razem ze swoją matką. Kiedy zapoznaliśmy się z sytuacją dziewczynki postanowiliśmy jej pomóc i włączyć do projektu WIRIGIRO – Nadzieja. 

Dzięki Projektowi Millicent ma zapewnione opłaty szkolne, dożywianie i opiekę medyczną.

Adoptując Millicent na odległość zobowiązaliśmy się na comiesięczne wpłaty 70zł przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie możemy adopcję kontynuować, bądź zakończyć.  

Organizowanie pomocy dla Millicent:

  • zbiórka finansowa
  1. Na chwilę obecną (nauczanie zdalne) prosimy o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców SP 356 – tytułem wpłaty: Laare, MILLICENT_KATHURA 1267:

Konto Rady Rodziców

47 8009 1033 0018 2644 5003 0001

Miesięczna kwota w wysokości 70 zł zostanie przekazana na konto Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na opłaty szkolne, dożywienie  i opiekę medyczną dziewczynki.

2. Kiedy wrócimy już do szkoły, w ostatnią środę każdego miesiąca będzie można rzucić dobrowolną kwotę do puszki naszych Szkolnych Wolontariuszy, którzy w celu zebrania środków  zawitają w każdej klasie a następnie pieniądze zostaną przesłane na konto Fundacji na dziewczynkę. 

3. Po powrocie do nauczania stacjonarnego, organizacja kiermaszu szkolnego w celu zebrania potrzebnych miesięcznych środków na Millicent. 

Czy można pisać listy do Millicent?
Jest możliwość pisania listów lub kartek pocztowych w języku angielskim do Millicent.

A co z paczkami? Czy można wysyłać Millicent różne rzeczy?
Można przesłać paczkę dla dziecka bezpośrednio do misji Laare za pośrednictwem poczty, ale należy zwrócić uwagę, że jedynie paczki o wadze do 1 kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze. Zaś paczki powyżej 1 kilograma wymagają dodatkowo przesłania równowartości 20 euro na konto Fundacji z dopiskiem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra tam przebywająca mogła pokryć koszty odbioru.

UWAGA!!! Z uwagi na epidemie Koronawirusa (COVID-19) powinniśmy wstrzymać wszelkie przesyłki do Laare. Przesyłki do Kenii są w chwili obecnej zawracane. O zmianie sytuacji poinformujemy.

A czego najbardziej może potrzebować Millicent?
Koce, ręczniki, bielizna, odzież, obuwie, przybory szkolne. Wszystkie te produkty można nabyć w Kenii w lokalnym markecie, który pod względem asortymentu nie odbiega od standardów europejskich. Jest tylko jedna różnica… ubogiej lokalnej ludności nie stać na ich zakup. Dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe, które stwarza dzieciom szansę na lepsze życie.

W naszych działaniach, niech przyświecają nam słowa naszego wielkiego rodaka i wychowawcy św. Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”