Szanowni Rodzice!
Gdy zaistnieje konieczność odkupienia zniszczonego lub zagubionego podręcznika bądź płyty, rodzic zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na specjalny rachunek RDW obsługiwany przez BH w Warszawie SA – rachunek wydzielony
87 1030 1508 0000 0005 5109 0035.
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, klasa…, część…” (podając numer części).
Dowód wpłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
Informacja o cenach podręczników jest dostępna w bibliotece szkolnej.