RADA RODZICÓW

­

Prezydium Rady Rodziców 2020/2021


5 10, 2020

Przewodniczący – p. Hubert Sołtys

Z-ca przewodniczącego – p. Agnieszka Kuciara

Skarbnik – p. Adam Bogusz

Protokolant – p. Joanna Kazimierczak.

Ubezpieczenie 2020/2021


10 09, 2020

OFERTA SP 356 W WARSZAWIEPobierz

Regulamin Rady Rodziców 2020/2021


10 09, 2020

Regulamin RR_2019_2020Pobierz

Zebranie Rady Rodziców


10 09, 2020

Zapraszam wszystkich przedstawicieli na pierwsze zebranie
Rady Rodziców przy szkole 356 w Warszawie w dniu 22.09.2020 o godzinie 19:30,
termin 17.09 ze względów technicznych nie aktualny. Zebranie […]

Konto Rady Rodziców


25 09, 2015

Konto Rady Rodziców

47 8009 1033 0018 2644 5003 0001