Koordynatorzy Wolontariatu Szkolnego to:
Anna Kobylarczyk, Iwona Kargulewicz, Aleksandra Włodarczyk.

Informacje o bieżących spotkaniach i akcjach można znaleźć na tablicy
informacyjnej Wolontariatu na parterze przy szatniach oraz na stronie naszej szkoły.

Więcej informacji znajduje się poniżej, w POMAGAMY BO LUBIMY!