Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I SZKOLNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM „KODUJEMY W SCRATCH” w ramach tygodnia „Urodziny Scratch’a”

Tematem konkursu jest „SEGREGUJEMY I TO PROMUJEMY”

Główną ideą konkursu jest promowanie umiejętności programistycznych wśród młodych ludzi.

Organizatorem jest nauczyciel informatyki Dariusz Siciński.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

I kategoria klasy IV – V

II kategoria klasy VI-VIII

Cele konkursu:

popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego), dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć, poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematyczno – informatycznej.

Zasady:

Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).

JURY:

Prace oceniać będzie komisja pod przewodnictwem Dariusz Sicińskiego.

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

zgodne z zasadami uruchomienie gry,wstęp do gry,obecność i czytelność instrukcji,pomysłowość i oryginalność,umiejętności programistyczne (m.in.: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),sposób zakończenia gry.

Terminy:

pracę należy zapisać jako: segregujemy i promujemy, a następnie plik przesłać do 23 maja 2021 r. na adres: dariusz.sicinski@sp356.eu /w temacie emaila proszę napisać imię i nazwisko oraz klasę/.

Zakończenie konkursu:

Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie zwycięzca oraz wyróżnienia. Relacja z konkursu będzie zamieszczona na stronach naszej szkoły Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.