Szkoła Podstawowa nr 356, Warszawa ul. Głębocka 66 funkcjonuje od 1 września 2014 r.  

Obecnie w szkole uczy się ponad 1500 uczniów.

Od września 2019 roku z powodu dużej liczby uczniów zaczęła funkcjonować filia szkoły mieszcząca się przy ul. Chudoby 4.

W placówce pracuje ponad 150 nauczycieli i pedagogów.  Szkoła posiada sale z zapleczami sanitarnymi,  oddzielne szatnie przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych oraz ponad 30 sal lekcyjnych wyposażonych w  nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczniowie mogą korzystać z :

  • biblioteki oraz czytelni,
  • dwóch pracowni informatycznych,
  • pełnowymiarowej sali gimnastycznej z  trybunami,
  • małej sali gimnastycznej,  
  • boiska do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej,
  • stołówki  szkolnej,
  • świetlicy szkolnej,
 • placu zabaw (dla młodszych dzieci).

Posiadamy duże grono specjalistów:

  • psychologów,
  • pedagogów,
  • logopedów,
 • pielęgniarki.

Szkoła oferuje dużą ilość ciekawych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań (zajęcia artystyczne, taneczne, koła zainteresowań: informatyczne, dziennikarskie oraz chór itp.).  W szkole także działa wolontariat, Uniwersytet Rodzinny i Teatr Rodziców.