1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego z siedzibą przy ul. Głębockiej 66,
  03-287 Warszawa (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia
  16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sp356.eu (dalej: Serwis).
 3. Za pomocą plików cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (komputera, tabletu, telefonu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania w Serwisie powyżej wymienionych technologii jest dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu.
 6. PLIKI COOKIES
 7. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,
  1. wygenerowany unikatowy numer,
  1. czas przechowywania pliku.
 8. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. Na stronie www.sp356.eu wykorzystywane są następujące typy plików:
  1. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
 9. tzw. first-party cookies – pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora.
  1. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
 10. pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową www.sp356.eu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki,
 11. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
 12. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
 13. Administrator informuje, że w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych partnerów, usługodawców i innych współpracujących
  z Administratorem podmiotów (np. www.facebook.com lub www.bip.gov.pl). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.
 14. Administrator sugeruje, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności i polityką cookies każdego ze wskazanych podmiotów zewnętrznych.
 1. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak uniemożliwić korzystanie z usług
  i funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania).
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  1. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  1. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  1. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie www.sp356.eu, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.